analyse elementen verfilming

KIJKEN EN ZIEN

Analyse van research op kansrijke verhaallijnen en flexibiliteit om verrassingen tijdens opnames en montages alsnog vindingrijk in beeld te brengen. Altijd in samenspraak met de opdrachtgever.